Naplánujte si výlet na raftu snadno a rychle

Klikněte na Vámi vybraný výchozí bod na řece Labi a získáte podrobné informace o trase, cenách, době plavby atd.

Ceny a informace

Všeobecné smluvní podmínky Elbe Adventure

platné pro:

Elbe Adventure
Frank Beckert
Saarstr. 5 01829 Stadt Wehlen OT Pötzscha
Tel.: 0049 152 08563885
E-Mail: info@elbe-adventure.de
Internet: www.elbe-adventure.de a www.wehlen-schlauchbootverleih.de
IČ: 210/205/01569

Zálohy, platby, storno

Při objednávce může pořadatel „Elbe Adventure“ požadovat zálohu ve výši 30%. Při akcích, kde se počítá např. i grilováním, může být záloha až 50%. Objednávka musí být učiněna písemně. To se může uskutečnit formou SMS, přes aplikaci WhatsApp, E-mailem nebo přes kontaktní formulář na webové stránce firmy Elbe Adventure. Objednávka je pro obě strany závazná až v okamžiku, kdy zákazník obdrží od pronajímatele písemné potvrzení objednávky.

Odstoupení od objednávky je možné. Při stornu krátce před uskutčněním akce si vyhrazujeme právo na náhradu škody ve výši minimálě 30% z celkové ceny. 

Storno podmínky:   

  • storno v den konání akce: 100%
  • storno v den konání akce s grilováním: 50%
  • 1 den před událostí s grilováním: 40%
  • 7 dnů před konáním akce: 30%

Zvláštní ustanovení platí při uzavírce národního parku, při dlouhém vytrvalém dešti, při bouřce a povodni na Labi. V těchto případech může každá ze smluvních stran vypovědět smlouvu až 2 hodiny před začátkem akce. Pokud takto výjimečná situace nastane, uskuteční se akce v náhradním termínu, a to během následujících 12 měsíců. Vaše zálohová platba zůstane do té doby na účtu pronajímatele.

Ceny akcí jsou uvedeny v aktuálních cenových nabídkách, které najdete zde na webové stránce anebo v letáku. Celková částka za pronájem musí být uhrazena převodem nejpozději jeden den před zahájením, případně v den konání akce, pokud je domluvená úhrada v hotovosti.

Veškeré pronajaté předměty (jízdní kola a lodě) musí být vráceny téhož dne nejpozději do 18.00 hodin.

Standardní plavby na raftech nejsou nikterak časově omezené, je ale potřeba vrátit čluny do 18.00 hodin do půjčovny v obci Stadt Wehlen.

U předmětů pronájmu, které jsou vráceny v daný den po 18.00 hodině nebo až následujcí den ráno, může pronajímatel účtovat za další den pronájmu.

Individální dolmuva mezi pronajímatelem a zákazníkem je možná, všechna ujednání budou pak uvedena v písemné smlouvě.

Právní informace k získání dárkových poukazů

Pro prodej online platí následující podmínky.

Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy během 14 dnů. To znamená, že zákazník může v této lhůtě zrušit svou objednávku bez udání důvodů.

Tím, že poukazy nabývají platnosti až po zaplacení, přičemž platba probíhá převodem na účet dle vystavené faktury, má zákazník možnost poslat úhradu až po 14 dnech. Pokud je poukázka zaplacená a již uplatněná, zaniká nárok na její zrušení a vrácení peněz.

Platební podmínky a způsob dodání

 

  • Platba probíhá převodem, na základě fakturace, na uvedené konto. Platba v hotovosti přímo v půjčovně lodí je možná pouze ve výjimečných případech a jen po předchozí domluvě.
  • Platba se musí uskutečnit nejpozději během 10 dnů po uplynutí 14 denní lhůty pro případné odstoupení od smlouvy. Poukázka je platná pouze pokud jsme obdrželi úhradu.
  • Pokud platba proběhne během prvních 14 dnů, zaniká nárok na odstoupení od smlouvy.
  • Po uskutečněné platbě obdrží e-mailem zákazník poukázku k vytištění. Pokud k vám elektronická poukázka nedorazila, prosím zkontrolujte nejprve váš spam, je možné, že poukázka skončila právě zde.
  • Pro uplatnění poukázky je nezbytně nutné nejprve s Elbe Adventure domluvit přesný termín konání.

Poukázka smí být využita pouze jednou a je odevzdána před uskutečněním plavby.

Za co ručíme, za co ručíme omezeně, na co se nevztahuje záruka

Jízdní kola a nafukovací čluny jsou předány uživatelům k dispozici na vlastní nebezpečí! Jakákoliv odpovědnost pronajímatele je tímto vyloučena!

Pouze omezeně ručíme za vaší bezpečnost a to zejména v případech, kdy vás doprovází průvodce anebo při školních zájezdech, kdy s vámi pluje školený vodní záchranář. Přitom musí být dodržena veškerá zákonná optaření.

Před předáním jízdních kol nebo člunů předá pronajímatel zákazníkovi jasné a srozumitelné pokyny. K jízdním kolům se nevydává automaticky bezpečnostní přilba, protože německé zákony nenařizují její nošení.

Kauce, pokození či ztráta předmětů pronájmu

Při poškození nebo ztrátě předmětů pronájmu bude vzniklá škoda uplatňována u zákazníka.

Pravidla chování na Labi

Na člunech platí zákaz kouření. Na Labi platí pro vůdce plavidla hranice 0,5 promile alkoholu v krvi. Při zaškolení během předávání plavidla bude doporučeno, aby nájemce nekonzumoval žádný alkohol.

Každý účastník dostane informace o možných nebezpečích na Labi.

Velkou pozornost věnujte průjezdu kolem lanového přívozu v obci Kurort Rathen. Pro bezpečný průjezd se musí nacházet přívoz na pravém břehu Labe. Pokud se přívoz nachází na levém břehu, anebo se tím směrem pohybuje, je nezbytně nutné včas zastavit plavbu a vyčkat na levém břehu, než přívoz odpluje na pravou stranu. Přívoz se pohybuje na ocelovém laně, které je označeno žlutými bójemi. Je zakázáno proplouvat přes ocelové lano.  

Přístavní můstky, bóje musí být míjeny v dostatečné a bezpečné vzdálenosti.

Kromě toho platí, že na přístavních můstcích s nafukovacími čluny nesmí kotvit či vyvazovat. Nesmí se zastavovat před přístavními můstky, to se smí pouze za nimi (po proudu řeky). Velké nákladní a jiné lodě plují v plavební dráze, která je vyznačená zelenými a červenými bójemi. Červené bóje ohraničují pravou stranu dráhy, zelené bóje značí levou stranu. Velké lodě musí v obloucích plout vždy ve vnějším oblouku, pro nafukovací rafty to znamená, že musí plout ve vnitřní straně oblouku! Napravo od červených bójek, nalevo od zelených bójí. Bezpečný průjezd pod mostem je vyznačen žlutým kosočtvercem. Červenobílé znaky vymezují bezpečnou šířku pro proplutí pod mostem. Pokud v tomto místě pluje nákladní či jiná velká loď, je proplutí zakázáno a rafty musí vyčkat až nákladní plavidlo odjede do bezpečné vzdálenosti.  

Každý účastník plavby obdrží na přání záchrannou vestu a jedno pádlo. Toto vybavení musí být na konci plavby vráceno, v čistém a funkčním stavu. K jízdním kolům dáváme náhradní duši a sadu se základním nářadím.

Čluny a jízdní kola jsou předávány čisté a v bezvadném technickém stavu a musí být takto vráceny.

Pro nouzové případy dáváme zákazníkovi k dispozici telefonní číslo na hot-line pronajímatele.

Kromě toho platí na Labi řád pro provoz vnitrozemské nákladní plavby a plavby malých sportovních člunů, nařízení ze dne 1. ledna 2003 – které je vyvěšeno také v půjčovně.

Chcete si užít dobrodružství na Labi?

Využijte náší aplikaci poptávka>>